Deo zbornika Učimo Javascript

Dinamičko renderovanje stranica

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Učitavanje podataka preko mreže i dinamičko renderovanje (iscrtavanje) HTML stranica je rutina Front-end programera.

To je ujedno glavni razlog nastanka poznatih Javascript frejmvorka, među kojima su Angular, React i VueJS.

Primer: Baza filmova API

Učitavamo podatke u JSON formatu sa javnog API-ja i dinamički kreiramo HTML.

Podaci su niz objekata koji imaju svojstva: naziv, godina i slika.

Za više detalja vidi Baza filmova API.

Primer sa http i for petljom

<div id="okvir"></div>

<script>

 const okvir = document.querySelector("#okvir")
 const http = new XMLHttpRequest()

 http.open("GET", "https://baza-filmova.herokuapp.com/filmovi/")
 http.send()
 http.onload = function() {
  const filmovi = JSON.parse(http.responseText)
  let html = ""
  for (let i = 0; i < filmovi.length; i++) {
   html += `
   <div class="film">
    <h3>${filmovi[i].naziv}</h3>
    <img src="${filmovi[i].slika}" alt="${filmovi[i].naziv}">
    <p>Godina: ${filmovi[i].godina}</p>
   </div>
   `
  }
  okvir.insertAdjacentHTML("beforeend", html)
 }

</script>

Primer sa fetch i map metodom

<div id="okvir"></div>

<script>

 function toHtml(data) {
  return data.map(film => (`
   <div class="film">
    <h3>${film.naziv}</h3>
    <img src="${film.slika}" alt="${film.naziv}">
    <p>Godina: ${film.godina}</p>
   </div>
  `)).join('')
 }

 function render(s, html) {
  document.querySelector(s).innerHTML = html
 }

 fetch('https://baza-filmova.herokuapp.com/filmovi/')
  .then(response => response.json())
  .then(data => render('#okvir', toHtml(data)))

</script>