Deo zbornika Učimo Javascript

Filtriranje niza

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Metoda filter je jedna od najkorisnijih metoda za rad sa nizovima.

Ona prima callback funkciju kao parametar i vraća novi niz, nastao filtriranjem originalnog niza, po zadatom kriteriju. Povratna funkcija prima trenutni član niza, a vraća Bulovu vrednost, na osnovu koje filter filtrira.

Ono što postižemo filter metodom možemo postići i for petljom sa uslovom unutar nje, ali filter metoda je za to namenjena.

Filtriranje niza brojeva

U narednom primeru filtriramo brojeve veće od pet:

const brojevi = [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11, 2]

const filtrirano = brojevi.filter(x => x > 5)

console.log(filtrirano)

Filtriranje niza reči

U narednom primeru filtriramo imena koja počinju sa M:

const imena = ["Ana", "Fadil", "Marija", "Ivana", "Marko"]

const filtrirano = imena.filter(ime => ime.startsWith("M"))

console.log(filtrirano)