Deo zbornika Napredni Javaskript

Funkcije višeg reda

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Funkcije višeg reda predstavljaju važan oslonac funkcionalnog programiranja.

Funkcija višeg reda izvršava najmanje jednu od sledećih radnji:

Na primer, funkcije povratnog poziva, koje redovno koristimo, su funkcije višeg reda.