Deo zbornika Učimo Javascript

Jasmine biblioteka

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Jasmine je popularna biblioteka za testiranje u Javascriptu.

Nalazi se na sledećoj adresi: jasmine.github.io

Primer

Testiraćemo jednostavnu funkciju koja prima string i vraća string sa svim velikim slovima:

function capitalizeName(name) {
  return name.toUpperCase()
}

Koristićemo Jasmine kao okruženje. Naša specifikacija testa je sledeća:

describe("Test String Utilities", function() {
  it("converts to capital", function() {
    expect(capitalizeName("albert")).toBe("ALBERT")
  })
  it("can handle undefined", function() {
    expect(capitalizeName(undefined)).toBeUndefined()
  })
})

Objašnjenje

Jasmine biblioteka ima razne funkcije, između ostalog describe, it i expect.

describe() opisuje jedinicu koda koju testiramo.

Unutar nje pozivamo funkciju it(), kojoj prosleđujemo opis specifikacije i funkciju koja proverava stconstni test slučaj. Test slučajeve formulišemo pomoću expect() funkcije, kojom izražavamo očekivanja da će program raditi po specifikaciji. Vrednosti koje navodimo kao deo oče­kivanja se uparuju pomoću uparivača.

Ako su sva očekivanja tačna, znači da je program napisan u skladu sa specifikacijom. U našem primeru, funkcija neće zadovoljiti drugo očekivanje.

Jasmine uparivači

Jasmine sadrži mnoštvo uparivača (matchers) koji pokrivaju standardne slučajeve. Neki od njih su:

toBe

Proverava da li su dve vrednosti identične (===). Na primer:

const poz = 'zdravo'

expect(poz).toBe('zdravo')

toEqual

Proverava da li su dve vrednosti jednake, koristeći dubinsko poređenje.

const a = {value: 1}
const b = {value: 1}

expect(a).toBe(b) // failure
expect(a).toEqual(b) // success

not

Možemo da negiramo uparivanje pomoću prefiksa not. Na primer:

expect(1).not.toEqual(2)

će negirati uparivanje koje je izvršio uparivač toEqual.

toContain

Proverava da li je element član niza. Na primer:

expect([1, 2, 3]).toContain(3)

toBeDefined i toBeUndefined

Ova dva uparivača su korisna kada se proverava da li je promenljiva undefined ili ne.

toBeNull

Proverava da li je vrednost null.

toBeGreaterThan i toBeLessThan

Ovi uparivači vrše poređenje. Na primer:

expect("a").toBeLessThan("b")

Za kompletan spisak uparivača vidi Jasmine dokumentaciju.

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.