Deo zbornika Učimo Javascript

HTTP DELETE zahtev u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

HTTP DELETE zahtev je standardan način da zahtevamo brisanje resursa sa servera.

Obično je potrebno da budemo autentifikovani da bismo zahtevali brisanje.

Fetch metoda

Prost primer DELETE zahteva bez autentifikacije:

fetch('https://baza-filmova.herokuapp.com/obrisi-film/', {
  method: 'delete',
  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
  body: JSON.stringify({id: '5bdb2fc70f0a326f856c0e65'})
})
  .then(response => response.text())
  .then(text => console.log(text))