Deo zbornika Učimo Javascript

Klase u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Klasa je kalup za pravljenje novih objekata. Stil programiranja u kome se kod organizuje u klase, naziva se objektno-orjentisano programiranje.

Pre uvođenja klasa u Javascript, u tu svrhu su se koristile konstruktorske funkcije.

Primer: klasa Junak

U Javascriptu, možemo “ručno” praviti objekte, na sledeći način:

const covek = {
 energija: 100,

 napadni(neprijatelj) {
  neprijatelj.energija -= 20
 }
}

const ork = {
 energija: 100,

 napadni(neprijatelj) {
  neprijatelj.energija -= 20
 }
}

console.log('Pocetna energija orka: ' + ork.energija)
covek.napadni(ork)
covek.napadni(ork)
console.log('Trenutna energija orka: ' + ork.energija)

Međutim, možemo napraviti zajedničku klasu, na osnovu koje ćemo instancirati nove objekte:

class Junak {
 constructor() {
  this.energija = 100
 }
 
 napadni(neprijatelj) {
  neprijatelj.energija -= 20
 }
}

const covek = new Junak()
const ork = new Junak()

console.log('Pocetna energija coveka: ' + covek.energija)
ork.napadni(covek)
ork.napadni(covek)
console.log('Trenutna energija coveka: ' + covek.energija)

Objekti napravljeni na osnovu klase zovu se instance.

Po pravilu, naziv klase se piše velikim slovom, što je konvencija koje se drže razni jezici.

constructor metoda

U telu klase se mogu nalaziti samo metode. Ako želimo da dodamo neko svojstvo, kao što je energija, to moramo učiniti unutar predviđenog constructor metoda.

Konstruktor je specijalni metod koji se koristi za inicijalizaciju objekta kojeg kreiramo pomoću klase. Klasa može imati samo jedan konstruktor.