Deo zbornika Učimo Javascript

Nasleđivanje klasa u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Nasleđivanje predstavlja jedan od načina za ponovnu upotrebu postojećeg koda.

Ako je osnovna klasa previše opšta, možemo napraviti izvedenu klasu koja je nasleđuje čitav njen kod, i proširuju njenu funkcionalnost, pomoću ključne reči extends.

Dodavanje metoda

U narednom primeru, imamo osnovnu klasu Junak i izvedenu klasu Covek. Klasa Covek dodaje novu metodu povlacenje, a pritom zadržava sva svojstva i metode osnovne klase:

class Junak {
 constructor(ime) {
  this.ime = ime
  this.energija = 100
 }
 
 napadni(neprijatelj) {
  neprijatelj.energija -= 5
  if (neprijatelj.energija <= 0) console.log('Neprijatelj je mrtav.')
 }
}

class Covek extends Junak {
 povlacenje() {
  console.log('Povlacenje!')
 }
}

const juruk = new Junak('Juruk')
const boromir = new Covek('Boromir')
juruk.napadni(boromir)
console.log("Energija je sada", boromir.energija)
boromir.povlacenje()

Redefinisanje metoda (polimorfizam)

U narednom primeru, imamo osnovnu klasu Junak i izvedenu klasu Ork, koja redefiniše metodu pozdrav:

class Junak {
 constructor(ime) {
  this.ime = ime
  this.energija = 100
 }
 
 pozdrav() {
  console.log(`Moje ime je ${this.ime}`)
 }
}

class Ork extends Junak {
 pozdrav() {
  console.log(`Rgaah ja ${this.ime} jesam!`)
 }
}

const juruk = new Ork('Juruk')
juruk.pozdrav()

const grokar = new Ork('Grokar')
grokar.pozdrav()

const boromir = new Junak('Boromir')
boromir.pozdrav()

Mogućnost pozivanja istog metoda sa različitih objekata, koji reaguju na sebi svojstven način, naziva se polimorfizam.

Dodavanje svojstava

Ukoliko želimo da dodamo novo svojstvo izvedenoj klasi, to činimo unutar predviđene constructor metode. Pre nego što dodamo novo svojstvo, moramo pozvati konstruktor osnovne klase pomoću metode super(), i proslediti mu potrebne argumente:

class Junak {
 constructor(ime) {
  this.ime = ime
  this.energija = 100
 }
}

class Ork extends Junak {
 constructor(ime) {
  super(ime)
  this.bojaKoze = "zelena"
 }
}

const grundak = new Ork("Grundak")
console.log(grundak.bojaKoze)