Deo zbornika Učimo Javascript

HTTP POST zahtev u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

HTTP POST zahtev je standardan način da pošaljemo resurse preko mreže.

Podrazumevano, HTTP zahtevi u Javascriptu su asinhroni.

HTTP zahtev

Kada upućujemo POST zahtev, neophodno je poslati odgovarajući format podataka, koji server očekuje. U protivnom, POST zahtev neće biti primljen. Naš API prima dva formata: json i urlencoded.

POST json format

POST zahtev za slanje json formata izgleda ovako:

const podaci = {
 naziv: 'Prohujalo sa vihorom',
 godina: '1939',
 slika: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Gone_With_The_Wind_1967_re-release.jpg'
}

const http = new XMLHttpRequest()
http.open('POST', 'https://baza-filmova.herokuapp.com/dodaj-film/')
http.setRequestHeader('Content-type', 'application/json')
http.onload = () => console.log(http.responseText)
http.send(JSON.stringify(podaci))

Redosled je veoma bitan, npr. ako pozovemo send pre open, neće raditi.

POST urlencoded format

POST zahtev za slanje urlencoded formata izgleda ovako:

const naziv = 'Prohujalo sa vihorom'
const godina = '1939'
const slika = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Gone_With_The_Wind_1967_re-release.jpg'

const http = new XMLHttpRequest()
http.open('POST', 'https://baza-filmova.herokuapp.com/dodaj-film/')
http.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded')
http.onload = () => console.log(http.responseText)
http.send(`naziv=${naziv}&godina=${godina}&slika=${slika}`)

Fetch POST metoda

Fetch API je noviji način asinhrone mrežne komunikacije. Osnovni POST zahtev za slanje json formata izgleda ovako:

const podaci = {
 naziv: 'Prohujalo sa vihorom',
 godina: '1939',
 slika: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Gone_With_The_Wind_1967_re-release.jpg'
}

fetch('https://baza-filmova.herokuapp.com/dodaj-film', {
  method: 'POST',
  headers: {
   'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(podaci)
 })
 .then(res => res.text())
 .then(text => console.log(text))

Fetch funkcija pravi obećanje (promise), koje nakon što se razreši (bude poslato i odgovor servera stigne):

 • unutar prvog then poziva pretvaramo u željeni format,
 • unutar drugog then-a možemo koristiti.

Ukoliko kao odgovor očekujemo json format, onda koristimo metodu res.json().