Deo zbornika Napredni Javaskript

Propagacija događaja u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Da li će pritisak na dugme prvo okinuti povratnu funkciju na samom dugmetu ili na telu dokumenta? Da bismo bili sigurni, potrebno je razumeti propagaciju događaja.

Propagacija događaja kroz stranicu ima dve faze:

Događaj se prvo prenosi naniže, od roditelja do ciljanog elementa, a zatim naviše, od ciljanog elementa ka roditelju.

Redosled propagacije

Recimo da imamo dugme unutar diva:

<div>
  <button>Klikni me!</button>
</div>

Kada kliknemo dugme, mi smo, ustvari, kliknuli i na div, na telo dokumenta i na dokument kao celinu (html). Propagacija događaja se odvija sledećim redom:

  • html (hvatanje)
  • body (hvatanje)
  • div (hvatanje)
  • button (cilj)
  • div (dizanje)
  • body (dizanje)
  • html (dizanje)

Prilikom dodavanja slušača događaja, možemo podesiti u kojoj fazi će povratna funkcija biti pozvana. Slušači koji koriste fazu hvatanja neće biti pozvatni u fazi dizanja i obratno.

Svaki objekat događaja ima svojstvo eventPhase, koje sadrži trenutnu fazu.

Slučajevi upotrebe

Propagaciju događaja možemo upotrebiti na sledeći način:

  • Možemo da zaustavimo propagaciju događaja u „slušaču“ tako da nikada ne dođe do dokumenta. Da bismo to uradili, možemo da pozovemo metod stopPropagation() objekta događaja.
  • Možemo da koristimo delegiranje događaja. Ako imamo 10 dugmadi unutar div-a, možemo da dodamo deset slušača događaja - po jedan za svako dugme. Međutim, bolje je da dodamo samo jedan slušač na div i, kada događaj počne, proverimo koje je dugme ciljni element događaja.

Literatura