Deo zbornika Učimo Javascript

Višedimenzionalni nizovi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Višedimenzionalni nizovi su nizovi koji sadrže druge nizove. Najčešći su dvodimenzinalni nizovi, koji se nazivaju matrice ili tabele.

Ovako pravimo niz od nekoliko elemenata, koji su takođe nizovi:

const matrica = [
  [1, 2, 3], 
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
]

Prvi element pod indeksom 0 je prvi niz [1, 2, 3]. Da bismo pristupili elementu u ugnežđenom nizu, koristimo dva para uglastih zagrada sa indeksima, na sledeći način:

const matrica = [
  [1, 2, 3], 
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
]

console.log(matrica[0][0])  // prvi element prvog niza
console.log(matrica[1][2])  // treci element drugog niza

Kada pristupamo matrici, prve zagrade predstavljaju red, a druge kolonu.