Deo zbornika Učimo Javascript

Provera tipa u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Provera tipa podatka u Javaskriptu vrši se pomoću typeof operatora.

Prosti tipovi

// logicki (bulov) tip
const jelOtvoreno = true
console.log(typeof jelOtvoreno)

// broj
const dnevniPazar = 30000
console.log(typeof dnevniPazar)

// tekst odnosno struna
const pozdrav = "Dobro jutro komšija"
console.log(typeof pozdrav)

Složeni tipovi

// niz
const nizBrojeva = [1, 2, 3, 4, 5]
console.log(typeof nizBrojeva)

// objekat
const stolica = {
  brojNogu: 4,
  nova: false,
  opis: "Drvena stolica sa naslonom"
}
console.log(typeof stolica)

Možemo videti da typeof operator vraća “objekat” i za niz. Ispitivanje tipa objekta deo je naprednog Javascripta.