Deo zbornika Učimo Javascript

Naredbe break i continue

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Nekad je poželjno izaći iz petlje ranije, pre ispunjenja glavnog uslova. Naredba break osigurava trenutni izlaz, odnosno prekid vrtenja petlje.

Naredba continue preskače na sledeći krug, ali ne obustavlja rad petlje. continue se koristi samo u petljama, za razliku od break koji se koristi i kod switch skretnice.

Zaustavljanje petlje (break)

Možete izaći iz petlje u bilo kom trenutku, koristeći ključnu reč break. Ovo je korisno kada želite da petlja prestane da se vrti, jer je ono što ste tražili nađeno:

const korisnici = ['Milan', 'Mladen', 'Ivana', 'Marija', 'Selena', 'Haris', 'Ivan', 'Jura']

for (let i = 0; i < korisnici.length; i++) {
  console.log(i)
  if (korisnici[i] == 'Mladen') {
    console.log('Korisnik je pronadjen.')
    break
  }
}

Gornja petlja će napraviti samo dva kruga i nakon toga stati, jer je korisnik pronađen. Ovo može biti presudna tehnika optimizacije kada imamo milione korisnika.

Preskakanje kruga (continue)

Ključnu reč continue koristimo da bi preskočili ostatak trenutnog kruga i počeli novi krug. Na primer, želimo da ispišemo imena svih korisnika, osim jednog, kog ćemo preskočiti:

const korisnici = ['Milan', 'Mladen', 'Ivana', 'Marija', 'Selena', 'Haris', 'Ivan', 'Jura']

for (let i = 0; i < korisnici.length; i++) {
  if (korisnici[i] == 'Mladen') continue
  console.log(korisnici[i])
}