Deo zbornika Učimo Javascript

Konverzija tipa u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Neke tipove podataka možemo menjati iz jednog u drugi.

Da bismo eksplicitno konvertovali podatke iz jednog tipa u drugi, možemo da koristimo ugrađene funkcije za konverziju tipa. To su Number(), Boolean() i String().

Promena strune u broj

const sedam = '7'

console.log(Number(sedam))

Konverzija strune u broj se obavezno vrši prilikom korisničkog unosa brojeva, pošto je korisnički unos uvek string, bilo preko web stranice, bilo preko komandne linije.

Promena niza u strunu

const voce = ['banana', 'narandza', 'jabuka', 'kruska']

console.log(String(voce))

Promena u bulovu vrednost

Prevođenje bilo koje vrednosti u bulovu se eksplicitno vrši pomoću funkcije Boolean(). Većina vrednosti se konvertuje u true, osim lažnih vrednosti, koje se konvertuju u false:

  • prazan string ""
  • prazna vrednost (null)
  • nedefinisana vrednost (undefined)
  • broj 0
  • broj NaN

Sve druge vrednosti su istinite (pretvaraju se u true), uključujući:

  • "0"
  • " "
  • "false"
  • "undefined"

Možeš proveriti:

console.log(Boolean(""))
console.log(Boolean(" "))
console.log(Boolean(0))
console.log(Boolean("0"))
console.log(Boolean("false"))