Deo zbornika Učimo Javascript

Kretanje po DOM stablu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Možemo se kretati po DOM stablu nagore i nadole, počev od korenskog elementa, pomoću childNodes, parentNode i drugih svojstava.

Korenski documentElement

Svi XML dokumenti imaju korenski čvor koji obuhvata ostatak dokumenta. U HTML dokumentima korenski čvor je tag <html>. Njemu možemo prestupiti preko svojstva documentElement objekta document:

document.documentElement

Svi čvorovi imaju svojstva nodeName i tagName, koja sadrže naziv taga:

console.log(document.documentElement.nodeName)
console.log(document.documentElement.tagName)

Roditelji i deca

Da bismo saznali da li čvor ima „potomke“, možemo upotrebiti metod hasChildNodes():

document.documentElement.hasChildNodes()

HTML element ima tri „potomka“: head, body i razmak između njih (razmak se uzima u obzir u većini pregledača, ali ne u svim). Potomcima možemo pristupiti pomoću kolekcije childNodes na sledeći način:

document.documentElement.childNodes.length
document.documentElement.childNodes[0]
document.documentElement.childNodes[1]
document.documentElement.childNodes[2]

Bilo koje dete može da pristupi roditelju pomoću svojstva parentNode:

document.documentElement.childNodes[1].parentNode

Prethodni i naredni čvor

nextSibling() i previousSibling() su još dva pogodna svojstva za kretanje po DOM sta­blu, nakon što izaberemo element. Na primer:

const pasus = document.getElementByld('pasus')
pasus.nextSibling
pasus.previousSibling
pasus.previousSibling.previousSibling

Ako želimo da ignorišemo prazne čvorove, tekst bez tagova ili komentare, možemo koristiti metode nextElementSibling() i previousElementSibling().

Prvo i poslednje dete

Svojstva firstChild i lastChild su takođe dostupna. Možemo ih, na primer, isprobati na čvoru body:

document.body.firstChild
document.body.lastChild

Svojsvo firstChild je isto kao svojstvo childNodes[0], a lastChild je isto kao childNodes[childNodes.length - 1].

Rekurzija

Ukoliko želimo da prođemo sve čvorove stabla, potrebno je koristiti rekurziju.

Naredna funkcija prima početni čvor, i rekurzivno se kreće po DOM stablu, na sledeći način:

function prodjiDOM(cvor) {
 do {
  console.log(cvor)
  if (cvor.hasChildNodes()) {
   prodjiDOM(cvor.firstChild)
  }
 } while (cvor = cvor.nextSibling)
}

prodjiDOM(document.body)

Literatura

 • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.