Deo zbornika Učimo Javascript

Mapiranje niza

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Metoda map služi za mapiranje svake vrednosti niza za novu vrednost, po zadatom kriteriju.

Ona prima callback funkciju kao argument, a vraća novi niz mapiran na osnovu prosleđene funkcije.

Mapiranje brojeva

const brojevi = [44, 55, 66, 11, 3, 34, 6, 7]

const kvadriraniBrojevi = brojevi.map(x => x * x)

console.log(kvadriraniBrojevi)

Mapiranje vrednosti u HTML tagove

const imena = ["Dajana", "Marija", "Damjan", "Mirko", "Ana", "Mirko", "Dajana", "Milena", "Darko"]

const tagovi = imena.map(ime => (`
  <div>
    <h3>${ime}</h3>
  </div>
`))

U ovom primeru koristimo template literals sintaksu za višelinijske strune.

Iteracija pomoću map

Iako joj to nije glavna namena, map metoda se ponekad koristi za iteraciju:

const imena = ["Dajana", "Marija", "Damjan", "Mirko", "Ana", "Mirko", "Dajana", "Milena", "Darko"]

imena.map((ime, i) => {
  console.log(ime)
  console.log(i)
})

Za razliku od petlje, map metodu ne možemo samovoljno zaustaviti, jer je njen posao mapiranje svake vrednosti za novu vrednost.