Deo zbornika Učimo Javascript

Menjanje nepromenljivih u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Konstanti se ne može iznova dodeliti vrednost (dodela se vrši znakom =), ali se složena vrednost unutar konstante može menjati.

Ako imamo složeni tip podatka dodeljen konstanti, poput niza ili objekta, njemu možemo dodavati nove članove, odnosno svojstva. On će biti poput čoveka, koji se stalno menja (dobija nova svojstva, gubi stara), ali je neraskidivo vezan svojim identitetom. Na primer:

const covek = {
  ime: 'Azra',
  visina: 175
}

covek.ime = 'Mirko'

console.log(covek.ime)

Ukoliko želimo da objekat zaista postane nepromenljiv, imamo metodu Object.freeze():

const covek = {
  ime: 'Azra',
  visina: 175
}

Object.freeze(covek)
covek.ime = 'Mirko'

console.log(covek.ime)

Za razliku od složenih, proste vrednosti u konstantama, poput broja i teksta, se ne mogu menjati. One su kao najmanje nedeljive čestice i ne postoji svojstvo koje im može biti pridodato ili uzeto.