Deo zbornika Učimo Javascript

Opseg važenja varijabli u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Sve varijable u Javascriptu imaju svoj opseg važenja. Ukoliko njihov opseg važenja nije omeđen, podrazumevano se nalaze u globalnom imenskom prostoru.

let i const važe samo u bloku u kom su definisane. Njihov opseg važenja je omeđen vitičastim zagradama { }. Stare varijable var su omeđene samo opsegom funkcije, a važe izvan svih drugih blokova u kojima su definisane. Za razliku od njih, let i const ne mogu važiti izvan vitičastih zagrada.

Nakon ovođenja ES6 standarda, upotreba let i const se preporučuje jer vrednosti ne izlaze u vanjski opseg.

Primer: važenje opsega bloka

// a je u globalnom prostoru
const a = 10

// b je unutar bloka
{
  const b = 20
}

console.log(a)  // a je dostupno
console.log(b)  // b je nedostupno i izbacuje grešku

Primer: nevaženje opsega bloka

Stare promenljive var možemo zatvoriti samo u opseg funkcije, inače ignorišu sve druge blokove (petlje, uslove i sl.). U sledećem primeru vidimo da var ignoriše vitičaste zagrade:

{
  var b = 20
}

console.log(b)  // b je dostupno

Primer: opsega važenja funkcije

Za stare promneljive var važi samo opseg funkcije. Promenljiva koja je definisana u funkciji nije vidljiva izvan nje. Na primer:

var a = 1

function f() {
  var b = 1
}

console.log(a)
console.log(b)

Promenljiva a je u globalnom prostoru, dok je promenljiva b u opsegu važenja funkcije f(). Zbog toga:

  • Unutar funkcije f() vidljive su promenljive a i b.
  • Izvan funkcije f() vidljiva je samo promenljiva a.

Primer: ponovno proglašenje promenljive unutar bloka

Pokušaj da pogodiš šta će biti ispis, kada imamo dve promenljive pod istim imenom u dva različita opsega:

let ime = "Vatroslav"

{
  let ime = "Jaroslava"
}

console.log(ime)

Ovde imamo dve varijable proglašene u dva različita opsega, a čitamo onu iz spoljnjeg.

Primer: ponovna dodela vrednosti unutar bloka

Pokušaj opet da pogodiš ispis, kada smo izbacili proglašenje varijable u unutrašnjem opsegu:

let ime = "Vatroslav"

{
  ime = "Jaroslava"
}

console.log(ime)

Ovde imamo jednu varijablu proglašenu u spoljašnjem opsegu, a izmenjenu u unutrašnjem. Moguće je pristupiti spoljnjim varijablama iz unutrašnjeg opsega, ali ne i obratno.

Globalne promenljive

Globalne promenljive su sve one koje nisu ni u jednom opsegu. Dobra je praksa smanjiti broj globalnih promenljivih na minimum, da bismo izbegli sukob naziva iz različitih skripti.

Svakoj globalnoj varijabli možeš pristupiti iz konzole pregledača. Na primer, ako u fajlu postoji globalna varijabla ime, otvori web stranicu, otvori konzolu, u konzoli ukucaj ime i ispisaće ti se vrednost varijable. Ovo može biti i bezbednosni rizik, jer bilo ko može čitati, pa čak i menjati globalne promenljive.