Deo zbornika Učimo Javascript

Pokretanje Javascripta iz komandne linije

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pored klasičnog pokretanja Javascripta u pregledaču, takođe je moguće pokrenuti Javascript iz komandne linije. Za to je potrebno instalirati izvršno okruženje Node.js, koje to čini mogućim.

Nakon što ste instalirali Node.js, otvorite komandnu liniju vašeg operativnog sistema i navigirajte do foldera u kome se nalazi js fajl koji želite da izvršite. Nakon toga, js fajl (npr. main.js) iz komandne linije pokrećete na sledeći način:

node main.js

Kada pokrećete js iz komandne linije, on ne može komunicirati sa browser-om, jer se nalazi u potpuno drugom okruženju, ali može čitati fajlove sa hard diska i raditi mnoge stvari koje u pregledaču ne može.