Deo zbornika Učimo Javascript

Metode prompt, confirm i alert

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Funkcije prompt, confirm i alert služe za osnovnu komunikaciju sa korisnikom. Jednostavne su za korišćenje, kada želimo da nešto isprobamo, ali ne preporučuju se u produciji.

Ove globalne funkcije su metode window objekta, pa je alert i window.alert isto. One nisu deo ECMAScript specifikacije, već objektnog modela pregledača (BOM-a).

  • alert('Zdravo!') - prikazuje poruku posetiocu.
  • prompt('Unesite svoje ime') - prikuplja tekstualni unos.
  • confirm('Da li prihvatate uslove?') - omogućava opciju OK i Cancel.

Metod confirm() za potvrdu

Metod confirm() vraća Bulovu vrednost kao odgovor na postavljeno pitanje. Na primer:

const odgovor = confirm('Da li prihvatate uslove?')

console.log('Odgovor je: ' + odgovor)

Primetimo sledeće:

  • Konzola neće ispisati ništa dok ne zatvorimo poruku, što znači da se izvršenje JavaScript koda „zamrzava“ dok se čeka odgovor korisnika.
  • Ako korisnik klikne OK, vraća se true. Ako klikne Cancel, vraća se false.

Metod confirm() je koristan za potvrđivanje radnji korisnika, na primer:

if (confirm('Da li sigurno želite da obrišete ovo?')) {
  // brisanje
} else {
  // obustava
}

Metod prompt() za korisnički unos

Metod prompt prikazuje posetiocu dijalog za unos teksta na sledeći način:

const ime = prompt('Unesite svoje ime')

console.log('Zdravo posetiče ' + ime)

Vrednost promenljive ime može biti jedna od sledećih:

  • null - ako se klikne Cancel
  • string - ako se unese nešto, a zatim klikne OK ili Enter.
  • "" (prazan string) - ako se klikne OK sa praznim poljem.