Deo zbornika Učimo Javascript

Različiti načini pisanja funkcije

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Postoji više načina da definišemo i koristimo funkcije u Javascriptu.

Deklaracija funkcije (function declaration)

Deklaracija funkcije (function declaration) ili funkcijska naredba (function statement) ima sledeću sintaksu:

function saberi(x, y) { 
  return x + y
} 

Kod deklaracije funkcije, moguće je koristiti funkciju pre nego što je definisana:

console.log(saberi(33, 44))

function saberi(x, y) { 
  return x + y
} 

Javascript vrši dizanje (hoisting) svih deklaracija funkcija na vrh fajla, pre izvršenja programa.

Funkcijski izraz (function expression)

Kod funkcijskog izraza prvo proglašavamo konstantu ili varijablu, kojoj zatim dodeljujemo anonimnu funkciju (primetite da posle ključne reči function nema naziva):

const saberi = function(x, y) { 
  return x + y
} 

Kada koristimo funkcijski izraz, naš kod se izvršava liniju po liniju, i ne možemo koristiti funkciju pre nego što je definisana. Ukoliko pokušamo, dobićemo grešku:

console.log(saberi(33, 44))

const saberi = function(x, y) { 
  return x + y
} 

Anonimne funkcije

Funkcijski izraz se često naziva anonimna funkcija, posebno kada se koristi bez dodele promenljivoj. Postoje dva uobičajena načina upotrebe anonimnih funkcija:

  • Možemo da prosledimo anonimnu funkciju kao parametar drugoj funkciji (npr. kada prosleđujemo funkciju događaju). Prijemna funkcija može da iskoristi tu funkciju.
  • Možemo da definišemo anonimnu funkciju i da je odmah izvršimo.