Deo zbornika Učimo Javascript

Vraćanje vrednosti funkcije (return naredba)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Postoje funkcije koje vraćanju vrednost (pomoću return naredbe) i one koje ne vraćaju:

  • funkcije koje vraćaju vrednost nazivamo funkcije u užem smislu
  • one koje obavljaju niz radnji bez vraćanja vrednosti nazivamo procedure

Naredba return, osim što vraća vrednost, takođe obustavlja dalje izvršenje funkcije, tako da se obično koristi na kraju.

Funkcije koja vraćaju vrednost

Funkcije u užem smislu mapiraju ulaznu vrednost za izlaznu, u skladu sa zadatim pravilima. Kada funkcija vrati vrednost, nju možemo koristiti dalje u programu. Na primer, rezultat funkcije saberi možemo dodeliti varijabli:

function saberi(x, y) {
  return x + y
}

const rezultat = saberi(33, 44)

Kasnije sa ovim rezultatom možemo raditi šta želimo.

Funkcije koja ne vraćaju vrednost

Funkcije koja ne vraćaju vrednost obično služe da obave neku proceduru, npr. štampanje ispisa u konzolu:

function pozdrav(ime) {
  console.log('Zdravo korisniče ' + ime)
}

pozdrav('Vatroslav')

Ako pokušamo da dodelimo rezultat ove funkcije nekoj varijabli, dobićemo undefined.

Funkcije koje ne vraćaju vrednost, podrazumevano vraćaju undefined.