Deo zbornika Učimo Javascript

Stilizovanje Javaskriptom

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Putem Javascripta možemo modifikovati stil elementa.

DOM elementi imaju svojstvo style, čija su svojstva preslikana CSS svojstva. Na primer, možemo promeniti stil pasusa tako što mu dodamo crvenu ivicu na sledeći način:

pasus.style.border = "1px solid red"

CSS svojstva često sadrže crtice u nazivu, koje JavaScript ne prihvata. U takvim slučajevima naziv atributa se prevodi u kamilju (camel case) sintaksu, tako što izostavimo crticu i sledeću reč počnemo velikim slovom.

Dakle, padding-top postaje paddingTop, margin-left postaje marginLeft i tako dalje. Na primer:

pasus.style.fontWeight = 'bold'

Stilizovanje preko style atributa kao loša praksa

Iako stilizovanje preko style atributa može učiniti stilove dinamičkim, ovo se generalno smatra lošom praksom, jer ne poštuje razdvajanje briga između Javascripta i CSS-a, odnosno programiranja i dizajna.

Alternativa je da putem Javascripta samo dodajemo i uklanjamo CSS klase. Na taj način, nadležnost CSS-a ostaje dizajn, i tu se definišu klase, odnosno teme koje je moguće koristiti.