Deo zbornika Učimo algoritme

Stog (stack)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Linearna struktura u kojoj se elementi mogu dodavati ili oduzimati samo na jednom kraju zove se stog (en. stack).

Nizovi i liste dozvoljavaju dodavanje i brisanje elemenata na bilo kojem mjestu – početku, kraju ili između. Postoje određene situacije u programiranju kada želimo ograničiti dodavanja i brisanja elemenata samo na jedan kraj liste.

Osnovne operacije

Osnovne operacije na stogu su:

 • dodavanje (umetanje) elementa na stog (eng. push)
 • brisanje (uklanjanje) elementa iz stoga (eng. pop)

Nije moguće izvaditi ili umetnuti bilo koji element iz sredine prije nego se “skinu” svi elementi iznad njega. Iz toga slijedi da je zadnji dodani element ujedno i onaj koji će se prvi izvaditi. Stoga je drugi uobičajeni naziv za strukturu stoga : LIFO (eng. last in – first out). Drugim riječima stog je struktura kod koje se posljednji pohranjeni podatak prvi uzima u obradu.

Pojedina operacija dodaj ili briši zahtijeva jednako vremena bez obzira na broj pohranjenih podataka.

Premda se čini da je stog vrlo restriktivna struktura podataka, on ima brojne vrlo važne primjene u računalnoj znanosti. Često se upotrebljava u situacijama kada određene korake obrade treba odgoditi do trenutka ispunjenja drugih uvjeta.

Situacija da je stog pun može zahtijevati alociranje dodatne memorije i ponovno pokretanje programa (tzv. stack overflow). Prazan stog ne mora značiti pogrešku.

Implementacija

Prikaz i manipulacija sa stogom može se realizirati statičkom strukturom podataka. U niz zadane strukture dodaju se ili brišu pojedine stavke po principu “LastInFirstOut” (LIFO).

Sledi prosta implementacija stoga u Javascriptu:

stog = []
stog.push(2)       // stog je sada [2]
stog.push(5)       // stog je sada [2, 5]
element = stog.pop()   // stog je sada [2]
console.log(element)   // stampa 5

Malo naprednija implementacija, sa klasom omotačem, izgledala bi otprilike ovako:

class Stog {
  constructor() {
   this.niz = []
  }

  dodaj(el) {
    this.niz.push(el)
  }

  ukloni(){
    return this.niz.pop()
  }
}

stog = new Stog
stog.dodaj(2)       // stog je sada [2]
stog.dodaj(5)       // stog je sada [2, 5]
element = stog.ukloni()  // stog je sada [2]
console.log(element)   // stampa 5

Vežba

Potrebno je simulirati sledeće poteze sa kartama. U ruci imamo ceo špil karata dok na stolu na početnu ne stoji ni jedna karta. U jednom trenutku možemo ili da uzmemo bilo koju kartu iz špila i da je stavimo na vrh trenutne gomile na stolu (na početku je gomila prazna) ili da pogledamo vrednost karte koja je na vrhu gomile i da je sklonimo sa gomile.

Analiziranjem ovog problema možemo da zaključimo da su nam dovoljne 3 metode, od toga jedna treba da ubacuje element u skup, druga da odgovara koji je element poslednji ubačen u skup, i treća da izbacuje iz skupa element koji je poslednji ubačen. Struktura stek rešava ovaj problem.

Primetimo da sve pomenute metode imaju vremensku složenost O(1).

Literatura

 • N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi II, Zagreb, 2005.
 • Petlja.org, Strukture podataka