Deo zbornika Učimo Javascript

Tipovi podataka u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U Javascriptu se tip podatka ne mora eksplicitno navesti u vreme proglašenja varijable, već se on prećutno određuje na osnovu dodeljene vrednosti.

Prosti tipovi

JavaScript ima sledeće proste (primitivne) tipove podataka:

  • broj (number), može biti ceo ili decimalni
  • struna (string), sadrži znakove u navodnicima, npr. “Zdravo Svete”
  • logička ili Bulova vrednost (boolean), može biti tačno (true) ili netačno (false)
  • null, koristi se da predstavi nepostojeću vrednost
  • undefined, za vrednost promenljivih koje su deklarisane ali im još nije dodeljena vrednost (i za povratnu vrednost funkcija koje ne vraćaju vrednost)
  • simbol (symbol) (novo u ECMAScript 6)

Broj

Osnovni tip podataka „broj“ može da uskladišti pozitivne i negativne cele brojeve, decimalne brojeve (sa pokretnim zarezom), heksadecimalne brojeve, oktalne brojeve, eksponente i specijalne brojeve - NaN, Infinity i -Infinity.

Simbol

Symbol je neka vrsta enumerisanog tipa, čija su najvažnija svojstva jedinstvenost i neponovljivost. Simbol se ne svodi na string od koga je napravljen, tako da ne postoje dva ista simbola:

const simbol1 = Symbol('burger')
const simbol2 = Symbol('burger')

console.log(simbol1 === simbol2)

Složeni tip objekat

Pored prostih tipova, postoji složeni tip objekat (object), koji označava sve složene strukture, uključujući funkciju, niz, mapu i skup.