Deo zbornika Učimo Javascript

Tri namene objekta u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Objekat u Javaskriptu koristimo za tri bitno različite namene:

 • objekat kao rečnik (mapa ili asocijativni niz)
 • objekat kao model predmeta stvarnog sveta
 • objekat kao struktura stabla

Objekat kao rečnik

Rečnik (takođe mapa ili asocijativni niz) je struktura podataka koja sadrži parove ključeva i vrednosti. Možemo je, na primer, koristiti za rečnik pojmova:

const recnik = {
 "sunce": "Ono što nas greje.",
 "nebo": "Nebo je plavo.",
 "zemlja": "Planeta na kojoj živimo."
}

console.log(recnik["sunce"])

Ova struktura je takođe zgodna za telefonski imenik:

const imenik = {
 "Marija Stojonović": "333-444",
 "Darko Bjelić": "343 434334",
 "Ana Stanić": "090945454",
 "Marko Marić": "3453453453",
 "No Name": "xxxxxxx"
}

console.log(imenik["Darko Bjelić"])

U moderni Javascript je uvedena mapa (Map) kao zasebna struktura podataka, ali se objekat u ove svrhe i dalje redovno koristi.

Objekat kao model

Objekat se često koristi kao model predmeta stvarnog sveta. Od običnog rečnika se razlikuje što pored atributa ima i metode, odnosno dodeljene funkcije.

const kola = {
 brojTockova: 4,
 vlasnik: "Pera Perić",
 maxBrzina: 200,
 brzina: 0,

 kreni() {
  this.brzina = 10
 },

 ubrzaj() {
  if (this.brzina >= this.maxBrzina)
   return
  this.brzina += 5
 },

 stani() {
  this.brzina = 0
 }
}

console.log("Pocetna brzina: " + kola.brzina)
kola.kreni()
kola.ubrzaj()
console.log("Trenutna brzina: " + kola.brzina)

Analogija sa govornim jezikom je sledeća:

 • Objekti su najčešće imenice, kao što su biciklo, knjiga, student i tako dalje.
 • Metodi su glagoli, na primer: čitati, trčati, voziti i tako dalje.
 • Svojstava su pridevi, na primer: crveno, električno, upaljeno.

Objekti kao modeli predmeta se obično ne prave jednokratno, nego se instanciraju na osnovu klasa.

Objekat kao stablo

Objekat kao stablo je razgranata struktura koja ima više nivoa dubine. Može služiti za predstavljanje bilo kojih ugnježdenih struktura, npr. DOM elemenata. Pojedinačnim vrednostima se može pristupati direktno (npr. html.head.title), a cela struktura se iterira rekurzijom.

const html = {
 "head": {
  "title": "Naslovna stranica",
  "description": "Ovo je moj sajt"
 },
 "body": {
  "div": {
   "section": {
    "h1": "Dobrodosli ljudi",
    "p": "Bla bla bla bla bla"
   }
  }
 }
}

console.log(html.head.title) // pristupanje ugnjezdenom atributu

// rekurzivna iteracija
function iteriraj(obj) {
 for (const key in obj) {
  if (typeof obj[key] == "object") {
   iteriraj(obj[key])
  } else {
   console.log(key + ": " + obj[key])
  }
 }
}

iteriraj(html)