Deo zbornika Učimo Javascript

Ugnježdene petlje

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Petlje se mogu ugnezditi jedna u drugu. Ugnježdene petlje su potrebne svaki put kada radimo sa nečim što ima kolone i redove (grid, matrica, tabela…).

Primer

Sledeći program crta 12 kolona i 6 redova zvezdica:

const brojKolona = 12
const brojRedova = 6

let rezultat = ''
for (let i = 0; i < brojRedova; i++) {
  for (let j = 0; j < brojKolona; j++) {
    rezultat += '* '
  }
  rezultat += '\n'
}

console.log(rezultat)