Deo zbornika Učimo Javascript

Vežba: napravi tekstualnu avanturu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Napravi priču sa više završetaka na osnovu promenljivih.

Minimalni uslov je da postoji uvodni opis scene, da se korisniku ponudi više izbora, i da mu zavisno od izbora izađe odgovarajuća poruka. Bonus je da postoji više nivoa izbora.

Savet: Skretnica (switch) je veoma zgodna za rešenje ovog problema. Za korisnički unos u početku možeš koristiti prompt, a za prikaz poruka alert funkciju.

Rešenje

Prosto rešenje:

const pravac = prompt('Nalaziš se u mračnoj šumi, i jure te trolovi. Sa leve strane je reka. Sa desne litica. Gore je pećina. Dole se nazire kanjon. Na koju stranu ćeš nastaviti?')

switch(pravac) {
 case 'levo':
  alert('Naišao si na veliku reku.')
  break
 case 'desno':
  alert('Naišao si na liticu.')
  break
 case 'gore':
  alert('Popeo si se do pećine')
  break
 case 'dole':
  alert('Sišao si u kanjon')
 default:
  alert('Nisi izabrao pravac')
}

Rešenje sa više nivoa izbora:

const pravac = prompt('Nalaziš se u mračnoj šumi, i jure te trolovi. Sa leve strane je reka. Sa desne litica. Gore je pećina. Dole se nazire kanjon. Na koju stranu ćeš nastaviti?')

switch(pravac) {
 case 'levo':
  const preplivava = confirm('Naišao si na veliku reku. Da li ćeš pokušati da preplivaš?')
  if (preplivava) alert('Bravo, uspešno si prešao reku.')
  else alert('Mrtav si, trolovi su te uhvatili.')
  break
 case 'desno':
  const silazi = confirm('Naišao si na liticu. Da li ćeš pokušati da siđeš?')
  if (silazi) alert('Pao si niz liticu i poginuo.')
  else alert('Trolovi su projurili pored tebe. Spašen si.')
  break
 case 'gore':
  alert('Popeo si se do pećine')
  break
 case 'dole':
  alert('Sišao si u kanjon')
 default:
  alert('Nisi izabrao pravac')
}

Rešenje sa više nova izbora odvojenim u funkcije:

const pravac = prompt('Nalaziš se u mračnoj šumi, i jure te trolovi. Sa leve strane je reka. Sa desne litica. Gore je pećina. Dole se nazire kanjon. Na koju stranu ćeš nastaviti?')

switch(pravac) {
 case 'levo':
  idiLevo()
  break
 case 'desno':
  idiDesno()
  break
 case 'gore':
  alert('Popeo si se do pećine')
  break
 case 'dole':
  alert('Sišao si u kanjon')
 default:
  alert('Nisi izabrao pravac')
}

function idiLevo() {
 const preplivava = confirm('Naišao si na veliku reku. Da li ćeš pokušati da preplivaš?')
 if (preplivava) alert('Bravo, uspešno si prešao reku.')
 else alert('Mrtav si, trolovi su te uhvatili.')
}

function idiDesno() {
 const silazi = confirm('Naišao si na liticu. Da li ćeš pokušati da siđeš?')
 if (silazi) alert('Pao si niz liticu i poginuo.')
 else alert('Trolovi su projurili pored tebe. Spašen si.')
}

Kada unutar skretnice nastavimo grananje, rešenje teži da postane nepregledno. Odvajanjem grana izbora u zasebne funkcije skretnica ostaje pregledna.

Dalji rad

Ugrađene funkcije za komunikaciju sa korisnikom prompt, alert i confirm se ne koriste u produkciji, jer se prozorčići koji iskaču smatraju napadnim. Umesto toga, za unos koristimo HTML input tag, a poruke ispisujemo unutar nekog elementa na stranici.

Takođe je preporučljivo dodati sliku, i poraditi na bojama, kako bi igra izgledala kao gotov proizvod.

Tekstualne avanture su jedan od prvih žanrova igara. Sa znanjem logike i uslova koje si stekao, sada ih možeš i sam praviti.