Deo zbornika Učimo Javascript

Vežba: broj ponavljanja svakog imena u nizu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Dat je niz imena:

["Dajana", "Marija", "Damjan", "Mirko", "Ana", "Mirko", "Dajana", "Milena", "Darko"]

Pronađi koliko se koje ime ponavlja u nizu.

Savet: problem se lako može rešiti pomoću rečnika kao strukture podataka.

Bonus: na ovaj način možeš analizirati frekventnost reči u nekom tekstu, knjizi, vestima.

const imena = ["Dajana", "Marija", "Damjan", "Mirko", "Ana", "Mirko", "Dajana", "Milena", "Darko"]

const recnik = {}

imena.map(ime => {
  if (recnik[ime]) recnik[ime]++
  else recnik[ime] = 1
})

for (const ime in recnik) console.log(ime, recnik[ime])