Deo zbornika Učimo Javascript

history objekat

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Globalni history objekat omogućava ograničeni pristup prethodno posećenim stranama u istom tabu pregledača.

Na primer, možemo da vidimo koliko stranica je do sada posećeno:

window.history.length

Ne možemo da vidimo stvarne URL adrese iz istorije, jer nisu javno dostupne:

window.history[0]

Kretanje napred/nazad

Možemo da se krećemo napred i nazad kroz istoriju, isto kao kada bismo koristili dugmad pregledača:

> history.forward();
> history.back();

Možemo i da preskačemo stranice pomoću history.go(). Npr, da bismo se vratili dve stranice unazad:

> history.go(-2);

Promena adrese bez osvežavanja

HTML5 History API omogućava da promenimo URL bez ponovnog učitavanja stranice. Ovo je zgodno za dinamičke stranice, jer nam omogućava da zabeležimo određene URL adrese, koje prikazuju stanje apli­kacije.

Da biste isprobali History API, posetite bilo koju stranicu i napišite sledeće linije koda u konzolu:

> history.pushState({a: 1}, "", "hello")
> history.pushState({b: 2}, "", "hello-you-too")
> history.state

Primetićete da se URL adresa menja, ali stranica je ista. Sada eksperimentišite sa dugmadima za kretanje napred/nazad u pregledaču i ponovo proverite stanje history.state objekta.