Deo zbornika Učimo Javascript

location objekat

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Globalni location objekat sadrži informacije o URL adresi stranice koja je trenutno učitana.

Na primer, pomoću svojstva href dobijamo je punu URL adresu:

location.href

A pomoću svojstva hostname samo domen:

location.hostname

Svojstva

Pomoću for in petlje možemo izlistati sva svojstava location objekta na sledeći način:

for (const key in location) {
  if (typeof location[key] === "string") {
    console.log(key + ': ' + location[key])
  }
}

Metode

Objekat location ima sledeće metode: reload(), assign() i replace().

  • location.reload() služi da bismo ponovo učitali istu stranicu.
  • location.replace() i location.assign() služe za prelazak na drugu stranicu. Razlika je u tome što assign ne kreira unos u listu istorije pregledača, kao što to radi replace.

Zanimljivo je da postoji mnogo različitih načina za prelazak na drugu stranicu. Ovo su neki od načina:

> window.location.href = 'https://skolakoda.org';
> location.href = 'https://skolakoda.org';
> location = 'https://skolakoda.org';
> location.assign('https://skolakoda.org');
> location.replace('https://skolakoda.org');

Za menjanje stranice preporučuje se upotreba predviđenih metoda.