Deo zbornika Učimo Javascript

Zdravo Javascript

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Program koji ispisuje pozdrav u Javascriptu ima samo jednu liniju. Zato je Javascript veoma pogodan jezika za učenje programiranja.

Napravi js fajl

Napravi novi fajl, sa ekstenzijom .js. U njega prekucaj sledeću liniju koda, s tim da možeš izmeniti tekst između navodnika:

console.log("Zdravo Svete!")

Fajl možeš nazvati kako želiš, a mi ćemo ga nazvati main.js.

Pokretanje Javascripta

Javaskript fajlove možemo pokretati na dva načina:

  • u pregledaču, tako što ih prikačimo za HTML stranicu
  • putem Node.js komandne linije

Mi ćemo isprobati oba načina.