Deo zbornika Učimo Javascript

Uvod u Javascript događaje

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pomoću događaja oživljavamo stranice, odnosno činimo ih interaktivnim. Događaji su najčešće akcije korisnika (klik, mrdanje, kuckanje) ili učitavanje resursa (poput slika i podataka). Primeri događaja su sledeći:

 • Posetilac pritiska dugme.
 • Posetilac unosi tekst u polje obrasca.
 • Stranica završava u čitavanje.

Pregledač neprestano emituje događaje, a mi biramo koje ćemo slušati. Možemo dodati povratnu funkciju kao slušač događaja (event listener) i pregledač će pozvati funkciju čim se događaj desi.

Događaji miša

Događaji miša su najčešći događaji na desktop računarima, jer se većina interakcije odvija preko miša. Neki od glavnih događaja miša su:

 • click (stisak na levo dugme miša, a zatim puštanje dugmeta)
 • dblclick (dvoklik, dva brza uzastopna klika)
 • mousemove (pomeranje miša)
 • mouseenter (ulazak kursorom u element)
  • mouseleave (napuštanje elementa)
 • mouseover (kursor je iznad elementa)
  • mouseout (kursor je bio iznad elementa, ali više nije)
 • mousedown (stisak na levo dugme)
  • mouseup (puštanje levog dugmeta)
 • contextmenu (prikazuje se kontekstni meni na desno dugme miša)

Na primer, sledeća linija ispisuje trenutne koordinate miša prilikom svakog pomeranja:

document.onmousemove = e => console.log("x: " + e.clientX, "y: " + e.clientY)

Možete je isprobati u konzoli.

Događaji tastature

Dva glavna događaja tastature su pritiskanje i puštanje tipki:

 • keydown (tipka stisnuta)
  • keyup (tipka puštena)
 • keypress (tipka stisnuta a potom puštena)

Nisu svi elementi sposobni da slušaju događaje tastature, ali document i input elementi jesu. Na primer, sledeća linija ispisuje brojčanu vrednost svakog pritisnutog znaka na tastaturi:

document.onkeydown = e => console.log(e.keyCode)

Događaji tastature se često koriste za špijuniranje korisnika. Neke aplikacije za dopisivanje registruju svaku stisnutu tipku i skladište podatke, bilo da smo zaista poslali poruku ili ne.

Događaji obrazaca

 • focus (ulazak u polje obrasca)
 • blur (napuštanje polja obrasca)
 • input (unos vrednosti u polje obrasca)
 • change (napuštanje polja nakon što je promenjeno)
 • select (selektovan tekst u polju za unos)
 • submit (podnošenje obrasca)

Događaji prozora i učitavanja

 • DOMContentLoaded (izgradnja DOM-a je završena, ide na document)
 • load (učitavanje slike, skripte, resursa ili prozora je završeno),
 • abort (korisnik zaustavlja učitavanje)
 • error (greška koja se javlja kada ne može da se učita)
 • unload (korisnik napušta stranicu)
 • beforeunload
 • resize (veličina prozora pregledača je promenjena)
 • scroll (stranica je pomerena u prozoru)

Razlika između DOMContentLoaded i window.onload je veoma bitna. DOMContentLoaded znači da je HTML struktura učitana i pripadajući DOM objekat izgrađen, ali prikačeni resursi (slike, fontovi, skripte i ostalo) još nisu učitani, a window.onload reaguje kada su svi prikačeni resursi učitani.

Događaji vučenja

 • drag
 • dragstart
  • dragend
 • drop

Događaji dodira

Ekrani osetljivi na dodir omogućuju i događaje dodira:

 • touchstart
  • touchend
 • touchenter
  • touchleave
 • touchmove