Deo zbornika Učimo Javascript

Pokretanje Javascripta u pregledaču

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Osnovni način dodavanja Javascripta na web stranicu je korišćenje <script/> taga. Ovaj element, koji je uvela kompanija Netscape, postao je deo HTML 3.2 specifikacije.

Postoje dva načina za korišćenje <script/> elemenata:

  • direktnim pisanjem Javascripta unutar script taga (inline kod);
  • preko src atributa koji uključuje zasebnu datoteku.

U Školi koda ćemo, po pravilu, uključivati Javascript kao zaseban fajl.

Napravi novi folder

Prvo, napravi novi folder za tvoje fajlove. Prilikom imenovanja foldera koristi mala slova, a umesto razmaka koristi srednju crtu, npr. novi-sajt. Ova konvencija je standard imenovanja fajlova i foldera na webu.

U folder stavi main.js fajl Zdravo svete.

Napravi html fajl

U istom folderu gde je Javascript, napravi novi fajl pod nazivom index.html.

Ekstenzija html označava da je u pitanju internet stranica. Za sada je ova stranica prazna.

Uključi js fajl u HTML

Pregledač ne može direktno interpretirati js fajlove, već samo html. Da bismo pokrenuli JS u pregledaču, potrebno je da ga prikačimo na web stranicu.

U HTML fajl prekucaj sledeću liniju:

<script src="main.js"></script>

Ova linija pravi <script> tag sa src atributom ka odgovarajućem js fajlu, odnosno uključuje main.js fajl u index.html. Sada naša prazna stranica ima skriptu na sebi.

Prilikom učitavanja, pregledač zaustavlja render HTML stranice kada pristupi <script> tagu. Tek pošto učita Javascript iz eksterne datoteke, nastavlja renderovanje. Kada imamo više elemenata unutar HMTL stranice, veoma je važno gde se postavlja <script/> tag - kod se podrazumevano učitava i izvršava redosledom kojim je dodat.

Otvori stranicu u pregledaču

Otvori index.html stranicu u pregledaču (dovoljan je dvoklik na fajl).

Otvori konzolu pregledača (desni klik -> Inspect -> Console tab).

Ukoliko vidiš ispis “Zdravo Svete”, znači da je sve dobro povezano. Svaka čast.

Prednosti zasebnog js fajla

Dobra praksa je koristiti zasebne Javascript fajlove iz nekoliko razloga:

  • Mnogo su jednostavniji za održavanje u odnosu na skripte čiji se kod piše u HTML-u, posebno ako imate isti kod na više stranica (prilikom ažuriranja je dovoljno promeniti samo jednu datoteku).

  • Zasebne skripte pregledač kešira isto kao slike i stilove. Pregledač preuzima fajl samo jednom i koristi ga na svim narednim stranicama koje ga uključuju. To povećava performanse, jer pregledač ne mora da preuzme isti kod više puta.

Atributi <script/> taga

Neki od važnijih atributa <script/> elementa su:

  • src: opcioni atribut. Sadrži eksternu datoteku sa skriptom koji će se izvršavati.

  • type: opcioni atribut. Sadrži jezik koji se koristi, obično "text/javascript". Svi pregledači pretpostavljaju da se koristi Javascript ukoliko vrednost nije navedena.

  • async: opcioni atribut. Dozvoljava učitavanje skripte u pozadini, bez blokiranja stranice. Skripta se izvršava onog trenutka kada je učitana, ne čekajući ostale elemente. Asinhrone skripte se izvršavaju bez obzira na redosled na stranici.

  • defer: opcioni atribut. Dozvoljava učitavanje skripte u pozadini, bez blokiranja stranice. ali skripta se izvršava nakon što se učita HTML dokument. Skripte sa defer atributom se izvršavaju redom kojim su navedene.

  • charset : opcioni atribut. Kodiranje karaktera eksterne datoteke, koja je definisana pomoću src atributa. Ovaj atribut se retko koristi.